فیزیوتراپی مرداد
تخصص: فیزیوتراپی
اهواز اهواز،حصیرآباد،خیابان عباسی(3 اصلی)پلاک 11،جنب داروخانه دکتر کریم حاتمی
شماره تماس: 32244408 -
درصد تخفیف : 30 درصد