عبدالرضا باستانی
تخصص: فوق تخصص چشم
اهواز اهواز،سی متری،بعد از سقاخانه،کوچه دکتر باستانی،روبروی خیریه چهارده معصوم
شماره تماس: 32222844 -
درصد تخفیف : 30 درصد