مرکز تصویربرداری دیجیتالی دکترشجاع الدین عسگری عسگری
تخصص: آزمایشگاه و تصویربرداری
اهواز اهواز،خیابان نادری شرقی،خیابان شهید محمدیان(خاقانی)پشت سینما اکسین
شماره تماس: 32921027 -
درصد تخفیف : 15 درصد