مهتاب احمدی
تخصص: دندانپزشکی اطفال
اهواز اهواز،کیانپارس،نبش خیابان 3 شرقی،ساختمان پارس،طبقه6
شماره تماس: 33920717 -
درصد تخفیف : 20 درصد