نازنین مجیدی
تخصص: دندانپزشکی
اهواز اهواز،نادری شرقی،بین حافظ و خوانسار،واحد122
شماره تماس: 32231308 -
درصد تخفیف : 40 درصد